G-Faktor Indkaldelse til Generalforsamling 2024

G-Faktor Indkaldelse til Generalforsamling 2024


I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i G-Faktor.
Vi glæder os til at se Jer:

Tidspunkt : 2024-04-03, kl.19.00
Sted : G-House, Ringkøbing

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Indkomne forslag og indlæg
  (ingen indkomne forslag)
 6. Valg af Bestyrelse
  Følgende er på valg til bestyrelsen i 2024 (lige år = 2 medlemmer + i 2024 1 medlemmer jf situation)
 • Poul Rasmussen – modtager genvalg
 • Lars Thomsen – modtager genvalg
 • Charlotte Søborg – modtager genvalg for et år (optaget i perioden jf. §9 i vedtægterne)
  Derudover er der 1 vakant position i bestyrelsen
  Følgende er på valg som suppleant til bestyrelsen i 2024
  1 vakant position
 1. Valg af Revisor
  Følgende er på valg som revisor i 2024
  1 vakant position (ingen formelt valgt i 2023)
 2. Eventuelt
Tags :