Sindets dag 2023

– Vores sind, vores rettigheder.

G-Faktor og SIND Ringkøbing-Skjern er stolte af at markere Verdensdag for Mental Sundhed den 10. oktober 2023. Denne dag giver os mulighed for at reflektere over vigtigheden af mental sundhed og anerkende de udfordringer, som mange mennesker står overfor i deres daglige liv.

I år er temaet for dagen “Vores sind, vores rettigheder”. Dette er en påmindelse om, at mental sundhed er en universel menneskeret.
Verdensdag for Mental Sundhed 2023 opfordrer folk og samfund til at forene sig for at forbedre viden, øge opmærksomhed og fremme handlinger, der beskytter alles mentale sundhed som en universel menneskeret.

Mental sundhed er en grundlæggende menneskeret for alle mennesker. Alle har ret til den højest opnåelige standard for mental sundhed, uanset hvem de er eller hvor de er. Dette inkluderer retten til beskyttelse mod mentale sundhedsrisici, retten til tilgængelig, acceptabel og god kvalitetspleje samt retten til frihed, uafhængighed og inklusion i samfundet.

Men desværre er god mental sundhed ikke en selvfølge for alle. En ud af otte mennesker globalt lever med dårlige mentale sundhedstilstande. Disse tilstande kan påvirke alt fra deres fysiske helbred til deres evne til at forbinde sig med andre og finde et levebrød. Især unge og unge voksne oplever i stigende grad mentale sundhedsudfordringer.

Det er afgørende at forstå, at ingen bør berøves deres menneskerettigheder på grund af en mental sundhedstilstand. Alligevel fortsætter mennesker med mentale sundhedstilstande over hele verden med at opleve krænkelser af deres rettigheder.
WHO arbejder for at sikre, at mental sundhed værdsættes, fremmes og beskyttes globalt og bruger dagen i dag, til at skabe ekstra opmærksomhed på udfordringerne.

Lokalt arbejder vi med mental sundhed til dagligt og helt lavpraktisk i form af arrangementer, møder og samtaler til støtte for psykisk udsatte og deres pårørende.
Du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind i Landsforeningen Sind.
– I øjeblikket er der kampagnetilbud, så et medlemsskab for resten af året koster kun 100,-