Generalforsamling 2024 SIND Rinkøbing-Skjern

Generalforsamling 2024 SIND Rinkøbing-Skjern

SIND Rinkøbing-Skjern indkalder til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 28. februar 2024, kl. 19.00 ved G-House, V. Strandgade 7, 6950 Ringkøbing. (den grønne port)

Spisning fra kl. 18.00, tilmelding til Lene Laugesen på lenegl@live.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden
 3. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år frem-
  lægges til debat og godkendelse
 4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse
 5. Forslag til budget fremlægges til debat og godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
 9. Valg af delegerede til regionskredsens generalforsamling
 10. Behandling af eventuelle forslag til landsmødet
 11. Eventuelt
Tags :