At være bedsteforælder til en autist

At være bedsteforælder til en autist

At træde ind i rollen som bedsteforælder bringer en ny og spændende fase af livet fyldt med forventninger og gode stunder. For dem med et autistisk barnebarn tilføjes en ekstra dimension af forståelse og læring til denne nye skønne relation.

Autisme er en anderledes neurotype, som påvirker, hvordan autister bearbejder information, sanser og hvordan de bedst kommunikerer med andre og opfatter omverdenen. De oplever verden gennem et andet prisme, og selvom deres reaktioner, følelser og opførsel kan afvige fra ‘normen’, gør det dem ikke mindre dygtige, elskelige eller værdifulde.

Forskning viser, at autisme er arveligt. Som bedsteforælder kan det betyde, at man ser træk hos sit barnebarn, som minder om karakteristika fundet hos andre familiemedlemmer, – eller måske en selv. Dette kan give anledning til selvransagelse, og muligheden for at genopdage sider af en selv, som måske har været skjulte eller oversete.

Dette genkendelsens øjeblik kan også åbne op for dybdegående selvudvikling. At være bedsteforælder til en autist kan udfordre ens egen tålmodighed, empati og forståelse, men det kan også skabe nye indsigter i ens egne tankemønstre og reaktionsmåder.

En central del af alle bedsteforældres relation er at opdage de unikke måder, hvorpå ens barnebarn udtrykker kærlighed og tilknytning. Autister kan have alternative måder at vise kærlighed på, men det betyder ikke, at de ikke elsker dybt. At observere, lytte og lære fra dem kan åbne for en helt ny verden af kommunikationsformer, som man ikke før havde tænkt på.

Ved at tilgå relationen med en åben attitude, nysgerrighed og villighed til at lære, er der mulighed for at opbygge en dyb og meningsfuld forbindelse med sit barnebarn.

For dem, der er interesseret i at høre en personlig fortælling om dette emne og mange flere aspekter af livet som farmor, har G-Faktor arrangeret et foredrag med Marianne Schiedt, som deler sine personlige erfaringer som farmor til et autistisk barnebarn.

Marianne kaster lys over de udfordringer, glæder, opdagelser og læringsmomenter, hun har stødt på gennem sin rejse.