Tilgængelighed

Oplysninger om tilgængeighed for kørestole, svagtseende mm. er på vej